osvětlení

Foto: Dollar Photo Club
Foto: Dollar Photo Club

Chytré osvětlení jako klíčová technologie pro Smart City

 

Vědci z VŠB-TUO pracují na nové technologii, díky které bude možné řídit venkovní i vnitřní osvětlení na dálku.
Jedná se o další projekt spadající do konceptu Smart technologií a využijí jej především provozovatelé veřejného osvětlení, tedy města a obce.

Nově vznikající technologii BroadbandLIGHT, tedy širokopásmové dálkové řízení svítidel, přibližuje garant skupiny výzkumného týmu, profesor Karel Sokanský z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO: „Přínos vidím v tuto chvíli ve využití sítě veřejného osvětlení, která je v majetcích měst a obcí, k aplikaci dalších technologií jako jsou vysokorychlostní přenosy dat (např. free Wi-Fi pro obyvatele), kamerové systémy, dynamické řízení dopravy, on-line snímání potřebných informací v rámci jednotlivých městských částí atd., což výrazným způsobem zvýší možnosti sítě veřejného osvětlení jako veřejné služby“.

Technologie BroadbandLIGHT znamená komplexní řešení požadavků na sofistikované centralizované řízení. Díky zajištění datové konektivity v prostoru je možné začlenit osvětlení do konceptu Smart technologií, což tradiční úzkopásmové řízení neumožňuje.

Pro novou technologii širokopásmového dálkového řízení světel navíc není nutné budování nové infrastruktury. Srdcem celé technologie je inteligentní driver, který je technologicky neutrální. Tento driver dokáže komunikovat nejen prostřednictvím mobilní datové sítě, ale i prostřednictvím přenosu dat po silovém vodiči a samozřejmě i po optickém vlákně.

Přidanou hodnotou dálkového centralizovaného řízení je možnost napojit např. kamerové systémy, díky čemuž dojde k součinnosti více technologií a tedy k úspoře energie. Navíc je možné každé svítidlo doplnit o kameru na bázi IP pro sledování pohybu v obraze a dynamické řízení provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím intervalů na semaforech.

Na výzkumu této technologie se podílí celkem 5 kateder Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO včetně několika desítek významných průmyslových partnerů nejen z Moravskoslezského kraje. V prvním pololetí roku 2017 navíc dojde k budování světově unikátního testovacího polygonu veřejného osvětlení s prvky Smart na půdorysu parkoviště nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky, kde bude možné spatřit nasazení technologie BroadbandLIGHT na vlastní oči.

Mezi klíčové zákazníky mohou patřit provozovatelé veřejného osvětlení, města a obce. Díky zvyšující se poptávce po tomto řešení mohou být příjmy z projektu v řádech desítek milionů korun za 10 let.

Tisková zpráva VŠB-TU Ostrava

Autonomní chytré osvětlení

Pouliční osvětlení patří mezi páteřní systémy městských systémů již od nepaměti. V současné situaci dochází ovšem k poměrně rozsáhlému problému. Ve většině českých a moravských měst stávající lampy městského osvětlení dosluhují. Zde se přímo nabízí nahradit zastaralé lampy novými, tedy chytrými lampami. Ty například vyrábí česká firma Baghirra. Její lampy EL 15 dokáží snížit energetickou náročnost na osvětlení až o 80 %. Energie pro noční provoz je získávána z fotovoltaických panelů, které během dne dobíjejí akumulátory. Ty jsou umístěné ve sloupu lampy. Po západu slunce řídicí jednotka rozsvítí LED lampu, která svítí až do ranního rozbřesku. Všechny lampy mohou tvořit vzájemně propojenou síť s daty o aktuální spotřebě a vytíženosti každé jednotlivé lampy. Lampy navíc vyzařují bílé světlo, ve kterém jsou chodci, v porovnání se světlem stávajících lamp, snáze viditelní pro řidiče.  Lampy navíc mohou fungovat jako vysílače Wi-fi signálu a mohou i plnit funkci nabíjecích stanic elektromobilů.

led

 

Chytré a úsporné veřejné osvětlení ČS

Energie

LED svítidla propojená do sítě rozptýlené po celém městě, který mohou být řízena samostatně pomocí softwaru. Kde, kdy a v jaké intenzitě se mají zapínat a vypínat světla, určují chytré technologie a software, buď podle specifických světelných bodů, nebo plošně.

Chytré a úsporné veřejné osvětlení
Sloupy veřejného osvětlení mohou sloužit i jako datové stanice se senzory monitorujícími parkovací místa a pohyb chodců.

Toto smart řešení umožňuje osvětlovat různé městské oblasti přesně podle aktuálních potřeb a koordinovaně – městská centra, hlavní ulice, jednotlivé čtvrti, tunely, parky atd. Sloupy veřejného osvětlení se mohou stát multifunkčními stanicemi, které mohou sloužit i jako datové stanice se senzory monitorujícími parkovací místa a pohyb chodců nebo dobíjet baterie elektromobilů. Intenzitu pouličního osvětlení v obytných zónách lze automaticky regulovat například podle hustoty nebo rychlosti vozidel.

Výhody řešení

  • úspora energie pro nadzemní svítidla
  • multifunkční řešení – monitoring, parkování atd.
  • snižování světelného smogu
  • snadnější rozšiřování sítě osvětlení
  • snadnější ovládání systémů osvětlení

Příklady realizace

Měchenice, Lipnice nad Sázavou, Rabí, Přimda, Budapešť, Amsterdam

Phoca Gallery Image Module

GTranslate

csendehuskyi
Go to top